ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (“บริษัท”) เดิมชื่อบริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำกัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2549 และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 โดยมีบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ “ดีแทค” เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ธุรกิจหลักของบริษัท คือการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยเทคโนโลยี 3G และ 4G บนคลื่นความถี่ย่าน 2100 MHz ภายใต้ชื่อทางการค้า “ดีแทค (dtac)” และ “แฮปปี้ (Happy)” โดยได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 2100 MHz และใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”)

นอกเหนือจากธุรกิจหลักของบริษัท บริษัทยังมีธุรกิจการให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศผ่านรหัสบริการ “004” และธุรกิจการให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่กลุ่มลูกค้าองค์กรต่าง ๆ บริษัทมี ดีแทค เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทโดยถือหุ้นประมาณร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ดีแทคเป็นผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่อันดับสองของประเทศไทย โดยดีแทคให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยเทคโนโลยี 2G บนคลื่นความถี่ 1800 MHz และด้วยเทคโนโลยี 3G บนคลื่นความถี่ 850 MHz ภายใต้สัญญาร่วมการงานกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (เดิมคือการสื่อสารแห่งประเทศไทย) เป็นระยะเวลา 27 ปี สิ้นสุดสัญญาวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2561 (ข้อมูลเพิ่มเติม www.dtac.co.th)เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับดีแทค คือ

"การรักษาตำแหน่งในการเป็นหนึ่งในผู้นำของตลาดผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
และเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ชั้นนำในประเทศไทย"

ข้อมูลสำหรับผู้ใช้บริการ

 • รายงานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด

   

  ชื่อเอกสาร  
  รายงานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไตรมาส 1/2559 Download
  รายงานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไตรมาส 4/2558 Download
  รายงานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไตรมาส 3/2558 Download
  รายงานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไตรมาส 2/2558 Download
  รายงานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไตรมาส 1/2558 Download
  รายงานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไตรมาส 4/2557 Download
  รายงานคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไตรมาส 3/2557 Download

   

ข้อมูลสำหรับผู้รับใบอนุญาตรายอื่น

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

ติดต่อเรา


สถานที่ตั้งบริษัท

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 28 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย

4G@dtacnetwork.co.th

© 2558 บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด